SILVERONE.AZ ELEKTRON KOMMERSIYA TİPLİ ONLAYN ALIŞ-VERİŞ PLATFORMASINDAN İSTİFADƏYƏ DAİR ALICI RAZILAŞMASI
 
ALICI RAZILAŞMASI (RAZILAŞMA) – bu sənəddə onlayn alış ilə bağlı aşağıda əks olunan bütün şərtlər;
ALICI – SILVERONE.AZ-ın yaratdığı texniki imkanlar vasitəsi ilə elektron və ya yerində nəğd ödəniş edərək portalda qeyd olunmuş məhsul(mal) və xidmətləri sifariş edən/alan, həmçinin bu “Alıcı razılaşması”nın şərtləri ilə razılaşan fiziki və ya hüquqi şəxsdir;
SATICI – Platfotformada(Portalda) öz məhsullarını(malların) özünə ayrılmış fərdi mağaza onlayn mağaza formalı fərdi səhifəsində onlayn qaydada satış həyata keçirən və satış və çatdırılma şərtlərini qismən özü müəyyən edən fiziki və ya hüquqi şəxsdir;

PLATFORMA(PORTAL) – məhsul(mal) və xidmətlərin electron kommersiya tipli onlayn alış-veriş platforması olan, SILVERONE.AZ-a məxsus “www.silverone.az” internet səhifəsidir; 

MƏHSUL(LAR)/XİDMƏT(LƏR) – onlayn platformada(bundan sonra portalda) yerləşdirilmiş hər hansı məhsullar(mallar), xidmətlər, təchizatlar, əşyalar və digər material və əmtəələr (o cümlədən onların quraşdırılması və ya istənilən hissəsidir);

SİFARİŞ – Alıcı tərəfindən qeyd olunan ünvana çatdırılması şərti ilə portaldan məhsulun(malın)/xidmətin əldə edilməsi üçün onlayn platformada mövcud olan müvafiq formanın doldurularaq Satıcıya elektron formada göndərilməsidir;

 

XÜSUSİ ŞƏRTLƏR

 1. Razılaşmanın predme/tini ALICI tərəfindən şəxsi və digər məqsədər üçün PORTALda əks olunan məhsulların(malların)/xidmətlərin alınması və digər formada istifadəsində imkan yaradılması təşkil edir. Bu Razılaşma şərtləri PORTALda cari vaxtda satışda olan bütün məhsul(mal) və xidmətlərə şamil olunur.
 2. SATICI öz məhsullarını(mallarını)/xidmətlərini şəxsən PORTAL vasitəsilə satılmasını təmin edir.
 3. PORTALdan məhsul(mal) sifariş edən ALICI bu RAZILAŞMAnın şərtləri ilə tam razılaşdığını bəyan edir.
 4. PORTALda satılan məhsullar(mallar)/xidmətlər, həmçinin satış şərtləri Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan Mülki Məcəlləsinin 408-ci maddəsinə əsasən ümumi oferta hesab olunur.

Maddə 408. Oferta

408.1. Müqavilə bağlanması haqqında təklif (oferta) o zaman verilmiş sayılır ki, bir və ya bir neçə şəxsə ünvanlanmış bu təklifdə onu vermiş şəxsin (oferentin) razılıq (aksept) olduqda, öz təklifinin icrasına hazır olduğu ifadə edilsin. Ofertada müqavilənin mühüm şərtləri əks olunmalıdır.

408.2. Şəxslərin qeyri-müəyyən dairəsinə ünvanlanmış təklifdə (o cümlədən reklamda) bilavasitə ayrı qayda göstərilməyibsə, bu təklif ofertaya dəvət sayılır.

408.3. Oferta ünvan sahibinin onu aldığı andan onu göndərmiş şəxsi bağlı edir. Ofertanın geri götürülməsinə dair bildiriş ofertadan əvvəl və ya onun özü ilə eyni vaxtda daxil olduqda, oferta verilməmiş sayılır.

408.4. Çıxarılmışdır.

408.5. Çıxarılmışdır.

408.6. Ünvan sahibinin aldığı oferta, əgər ofertanın özündə ayrı qayda şərtləşdirilməyibsə, yaxud təklifin mahiyyətindən və ya verildiyi şəraitdən ayrı qayda irəli gəlmirsə, onun aksepti üçün müəyyənləşdirilmiş müddət ərzində geri götürülə bilməz.

408.7. Əgər müqavilənin bütün mühüm şərtlərini əks etdirən təklifdən onu irəli sürmüş şəxsin təklifdə göstərilmiş şərtlər ilə müqaviləni cavab verən istənilən şəxslə bağlamaq iradəsi aydın görünürsə, belə təklif ümumi oferta sayılır.

 1. SATICI alış həyata keçirilənədək alış şərtlərini heç kimə xəbərdarlıq etmədən dəyişdirə bilər.
 2. Alış o vaxt baş tutmuş hesab olunur ki, ALICI məhsulun(malın)/xidmətin dəyərini kassa çeki və ya alqı-satqını təsdiq edən digər sənəd qarşılığında hər hansı formada (onlayn/nağd) ödəmiş olsun.
 3. PORTALda olan sifariş formasını doldurmaqla ALICI özünə aid əlaqə vasitələri barədə məlumatların SATICI və ya SATICInın müəyyən etdiyi digər şəxslər tərəfindən istifadəsinə etiraz etmir. Bura gələcəkdə ALICIya müxtəlif endirim kompaniyaları, promokodlar və digər əlaqəli məlumatların göndərilməsi aiddir.
 4. ALICI sifariş etməklə SATICInın öz öhdəliklərinin icrasını 3-cü şəxslərə tapşırmasına etiraz etmir və SATICI sifariş ilə bağlı 3-cü şəxslərin bu RAZILAŞMAdan kənara çıxan hərəkətlərinə görə məsuliyyət daşıyır.
 5. Sifariş ALICI ilə SATICI arasında bağlanılmış müqavilə hesab olunur və hər iki tərəfin bu Razılaşmadan və qanunsuz hərəkətlərdən irəli gələn zərər və deliktlərə görə SILVERONE.AZ platforması məsuliyyət daşımır.
 6. “www.silverone.az” səhifəsində texniki-profilaktik işlərin aparıldığı günlərdən, aşağıda qeyd olunan və fors-major hallardan başqa, ALICI günün, ayın, ilin instənilən vaxtı Platformanın xidmətlərindən istifadə edə bilər. PORTALın iradəsindən kənar səbəblərdən dolayı portalın fəaliyyətinin istənilən müddətdə dayanması, habelə portalın və SATICInın bu Razılaşmadan irəli gələn öhdəliklərinin icrasının qeyri-mümkünlüyü səbəbindən ALICIya zərər dəyərsə, bu halda PORTAL, və ya SATICI hər hansı məsuliyyət daşımır.
 7. PORTALda SATICI tərəfindən satış üçün təqdim olunmuş məhsullar(mallar)/xidmətlər haqqında məlumatların düzgünlüyünə, habelə SATICI tərəfindən ALICIya aid məlumatlardan qeyri-qanuni istifadəyə görə məsuliyyət daşımır.
 8. PORTALda satış üçün nəzərdə tutulmuş məssulların(malların) şəkilləri illüstrativ təyinatlı olmaqla alınmış məhsulla(malla) 100% eyni olmaya bilər. Məlumatlarda əhəmiyyətli çatışmamazlıq olduğu təqdirdə, ALICI “Müştəri xidmətləri”nə yazılı müraciət ünvanlaya bilər.
 9. PORTALda görsənməsinə baxmayaraq əgər sifariş verilmiş məhsul(mal) SATICInın anbarında yoxdursa, SATICI bu barədə ən qısa vaxt ərzində ALICIya və Portala xəbər verməklə sifarişi ləğv edir. Sifarişin ləğvi nəticəsində ALICIya hər hansı real zərər dəyərsə, buna görə Portal məsuliyyət daşımır.
 10. ALICI tərəfindən yanlış məlumat verilməsi nəticəsində sifarişin icra edilməməsinə görə nə Portal, nə də ki, SATICI məsuliyyət daşımır.
 11. Sifariş verildikdən sonra ALICInın ünvanının məsafəsindən asılı olaraq SATICI sifarişin çatıdırılma tarixi, vaxtı və digər şərtləri barədə ALICIya məlumat verir. Çatdırılma xidməti PORTAL tərəfindən həyata keçirilirsə, bu məlumatları PORTAL verir.Əgər buna obyektiv səbəb varsa, malların/xidmətlərin çatdırılma vaxtı/tarixi SATICI və PORTAL tərəfindən birtərəfli qaydada dəyişdirilə bilər.
 12. Çatdırılma və ya digər problemlər ilə bağlı SATICI PORTALın administrasiyasına öz şikaytlərini elektron qaydada təqdim edə bilər.
 13. Məhsulların(malların)/xidmətlərin çatdırılması yalnız Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədləri ilə məhdudlaşır. Digər hallarda Alıcı PORTALA elektron məktub şəklində müraciət göndərməlidir.
 14. Digər istək qeyd edilməyibsə sifariş şəxsən alıcıya və/və ya qeyd etdiyi ünvanda olan istənilən 3-cü şəxsə təhvil verilir.
 15. Göndərilmiş məhsulu(malı) qəbul edən ALICI (və ya 3-cu şəxs) məhsulu(malı) kuryerdən qəbul edərkən yerində məhsula(mala) baxış keçirməlidir. Baxış keçirdikdən sonra ALICI (və ya 3-cu şəxs) məhsulun(malın) çatıdılmasını təsdiq edən sənədi imzalayır və bununla məhsula(mala) dair hər hansı iddia olmadığını bəyan edir.
 16. Müvafiq təhvil-təslim aktı qarşılıqlı imzalandıqdan sonra məhsula(mala) dəymiş zərərə görə ALICI məsuliyyət daşıyır.
 17. ALICIya təqdim olunan məhsulların(malların) üzərində qanunvericiliklə müəyyən olunmuş bütün texniki və s. zəruri sənədlər verilir.
 18. PORTALda satılan məhsulların(malların) qiyməti ƏDV daxil olmaqla Azərbaycan manatı ilə göstərilir.
 19. Əgər PORTALda məhsulun(malın) qiyməti səhv qeyd olunubsa, SATICI sifarişin ALICI tərəfindən həyata keçirilməsindən asıl olmayaraq məhsulu(malı) geri alıb ödənişi ALICIya qaytarmaq hüququna sahibdir.
 20. PORTALda məhsulun(ların) qiyməti SATICI tərəfindən birtərəfli qaydada dəyişdirilə bilər.
 21. ALICInın təhlükəsizliyini təmin etmək və daha yaxşı xidmət göstərmək məqsədi ilə PORTAL daxilində ALICI və SATICI arasında baş verən bütün əliyyatlara SILVERONE Şirkəti tərəfindən nəzarət olunur.
 22. SILVERONE Şirkəti qanunvericiliyə əsasən 14 gün ərzində ödənişin qeri qaytarılması zəmanəti yalnız ALICI məhsulu(malı) əldə etməq üçün ödənişi bank kartı vasitəsilə həyata keçirdiyi halda tam öhtəliyi üzərinə götürür. Əlavə məumatı “Kömək və Dəstək” bölməsindən əldə edə bilərsiniz.
 23. Promokodlardan istifadə ödəniş yalnız bank kartı vasitəsilə həyata keçirdiyi halda mümkündür. Əlavə məumatı “Kömək və Dəstək” bölməsindən əldə edə bilərsiniz.
 24. “CashBack” sistemi ödəniş yalnız bank kartı vasitəsilə həyata keçirdiyi halda işləyir. Əlavə məumatı “Kömək və Dəstək” bölməsindən əldə edə bilərsiniz.
 25. Bank kartı vasitəsilə onlayn ödəniş edilərkən bank xidməti göstərən şirkət əməliyyatın dələduzluq və digər qeyri-qanuni məqsədlərlə həyata keçirildiyini müəyyən edərsə, ödənişi ləğv edə bilər. Bu cür hallardan yaranan mübahisələrə görə SATICI və PORTAL məsuliyyət daşımır.
 26. SATICI birtərəfli qaydada öz məhsullarına(mallarına) endirim tətbiq edə bilər. Eyni məhsulu(malı) satan digər SATICInın da eyni endirimi etmək öhdəliyi yoxdur.
 27. PORTAL aşağıdakı mülahizyə əsasən ALICInın sifarişini ləğv edə bilər:
 28. Malların geri qaytarılması şərtləri “İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında” qanunla tənzimlənir. Əgər SATICInın təqsiri səbəbindən olmayan hallarda məhsul(mal) qaytarılırsa, qaytarılma ilə bağlı xərclər ALICIdan tutulur.
 29. Qızıl və qiymətli daşlardan hazırlanan məmulatlar, parfümeriya və kosmetik vasitələr, çimərlik geyimləri, alt paltarları və corablar, məişət-kimya məhsulları, şəxsi gigiyena məhsulları, uşaq oyuncaqları, plastik yemək qabları və dəyəri ödənilmiş yararlılıq müddəti ərzində mağazadan çıxarılan ərzaq malları geri qaytarıla bilməz.
 30. Məhsulun(malın) təyinatına uyğun olmayan formada istifadə nəticəsində ALICIya vurulmuş zərərə görə SATICI və ya PORTAL məsuliyyət daşımır.
 31. Məhsulun(malın) tamlığı, keyfiyyəti, çatdırılması və s. göstəricilərə görə PORTAL ALICI qarşısında məsuliyyət daşımır. ALICI bu cür iddiaları SATICIya qarşı irəli sürə bilər.
 32. PORTALdan istifadə nəticəsində fərdi məlumatlardan istifadə üzrə münasibətlər “Fərdi məlumatlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu ilə tənzimlənir.
 33. SATICI öz hüquqlarını 3-cü şəxslərə güzəşt edə bilər.
 34. SATICI və PORTALnın ofisləri əmək qanunverciliyinin tələblərinə müvafiq olaraq iş saatlarında fəaliyyət göstərir.
 35. Mallara xidmətlərə dair zəmanət müddəti malın istehsalçısı tərəfindən müəyyən olunur.
 36. Bu Razılaşmadan irəli gələn və ya onunla, o cümlədən onun təfsiri, icrası, xitamı və etibarsızlığı ilə bağlı yaranan bütün mübahisələr və ya iddialar, ilk növbədə tərəflər arasında vicdanla və dostcasına danışıqlar yolu ilə həll edilir. Əgər bu cür mübahisə 5 iş günü ərzində Tərəflər arasında həll edilməzsə, bu halda həmin mübahisə Azərbaycan Respublikasının müvafiq məhkəmələri tərəfindən həll edilir.

Əlavə: ALICInın şəxsi və kart məlumatların qorunması, Təhlükəsizliyi və Gizlilik Siyasəti haqqında məlumatları “Kömək və Dəstək” bölməsində əldə edə bilərsiniz.

 

Hörmətlə, SILVERONE MMC