ŞƏRTLƏR VƏ QAYDALAR

 

ŞƏRTLƏR VƏ QAYDALAR – bu sənəddə onlayn alış ilə bağlı aşağıda əks olunan bütün şərtlər və qaydalar;

ALICI – SILVERONE.AZ-ın yaratdığı texniki imkanlar vasitəsi ilə elektron və ya yerində nəğd ödəniş edərək portalda qeyd olunmuş məhsul(mal) və xidmətləri sifariş edən/alan, həmçinin bu “Alıcı razılaşması”nın şərtləri ilə razılaşan fiziki və ya hüquqi şəxsdir;

SATICI – Platfotformada(Portalda) öz məhsullarını(malların) özünə ayrılmış fərdi mağaza onlayn mağaza formalı fərdi səhifəsində onlayn qaydada satış həyata keçirən və satış və çatdırılma şərtlərini qismən özü müəyyən edən fiziki və ya hüquqi şəxsdir;

PLATFORMA(PORTAL) – məhsul(mal) və xidmətlərin electron kommersiya tipli onlayn alış-veriş platforması olan, SILVERONE.AZ-a məxsus “www.silverone.az” internet səhifəsidir;

MƏHSUL(LAR) (MAL(LAR))/XİDMƏT(LƏR) – onlayn platformada(bundan sonra portalda) yerləşdirilmiş hər hansı məhsullar(mallar), xidmətlər, təchizatlar, əşyalar və digər material və əmtəələr (o cümlədən onların quraşdırılması və ya istənilən hissəsidir);
SİFARİŞ – Alıcı tərəfindən qeyd olunan ünvana çatdırılması şərti ilə portaldan məhsulun(malın)/xidmətin əldə edilməsi üçün onlayn platformada mövcud olan müvafiq formanın doldurularaq Satıcıya elektron formada göndərilməsidir;

1. Alıcı Razılaşması.
Bura “Alıcı Razılaşması”nda əks olunan bütün şərtlər və qaydalar daxildir.

2. Digər qaydalar:
a. Əgər Alıcının “Alıcı Müdafiəsi” aktiv olduğu müddət ərzində sifariş verdiyi məhsul(mal) gəlməzsə və ya səhv gələrsə Alıcı Satıcıya (Mağazaya) və ya Silverone müştəri xidmətlərinə müraciət edə bilər.

b. Mübahisə Prosedurları zamanı Silverone alıcı şikayətini aşağıdakı amilləri nəzərə alaraq (lakin bununla məhdudlaşmayaraq) araşdıracaq:

i. Alıcı tərəfindən alınan malların və/və ya xidmətlərin zədələnmiş, qüsurlu və ya məhsul siyahısı səhifəsində təqdim olunan və ya təsvir edilənlərdən əhəmiyyətli dərəcədə fərqli olub-olmaması;
ii. Malların və/və ya xidmətlərin Alıcıya çatmamasının ondan asılı olmayan amillərlə bağlı olub-olmaması;
iii. Malların və/və ya xidmətlərin Alıcıya çatmamasının Alıcının səhvi və ya yanlış ünsiyyəti (məsələn, səhv göndərmə ünvanının göstərilməsi və s.) nəticəsində olub-olmaması;

c. Silverone, Alıcının iddiasını dəstəkləmək üçün Alıcıdan müvafiq məlumat, sənədlər, qeydlər və/və ya digər sübutlar tələb edə bilər.

d. Mübahisə Prosedurların sonunda Silverone həll edici qərar gəbul edərək və qərarların icasında iştirak edəcək. Silverone-ın qəbul etdiyi bütün qərarlar AR-nın müvafiq qanunvericilərinə uyğun olaraq təyin olunur. Buna görə də Silverone tərəfindən alınmış qərarlar yekun hesab olunur və apellyasiya şikayəti keçərsiz sayılır. Qərar Alıcının xeyrinə olarsa, Rəsmi Qaydaların şərtlərinə uyğun olaraq (aşağıdakı fors-major müddəa daxil olmaqla, lakin bununla məhdudlaşmayaraq), Alıcı Mübahisə başa çatdıqdan sonra 5 gün ərzində pulu geri almaq hüququna malik olacaq. Silverone ödənişi qeri qaytarmaq üçün həmən alıcıdan bank rekvizitləri tələb edə bilər.

3. Ümumi Qaydalar:
a. “Alıcı Mühafizəsi”ndə iştirak etməklə Alıcı Rəsmi Qaydalarla razılaşmış olur.

b. Alıcı tərəfinizdən edilən hər hansı fırıldaqçılıq və/və yaxud sui-istifadə Silverone Müdafiə hüquqlarından məhrum olmaqla nəticələnəcək.

c. Silverone kargo(poçt) vasitəsilə göndərilən hər hansı gecikmiş, itirilmiş, saxlanılmış, natamam, yanlış yönləndirilmiş və ya çatdırıla bilməyən məhsullara (mallara) görə məsuliyyət daşımır.

d. Alıcının “Alıcı Müdafiəsi” üzrə şikayət etmə hüquqları Silverone tərəfindən müəyyənləşdirilir. Əgər sizdə olan qeydlər ilə Promouterin qeydləri arasında hər hansı uyğunsuzluq aşkar olunarsa, Promouter tərəfində şikayətiniz ləğv olunacaq.

e. Silverone əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən bu və digər Qaydalarda və Şərtlərdə (Sənədlərdə) dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır. Mübahisələr olduqda, Promoterin qərarı qəti və məcburidir.

f. Silverone hər hansı bir Alıcının “Alıcı Mühafizəsi”ndə iştirak etmək hüququnu ləğv etmək hüququnu özündə saxlayır.

4. Fors-major:
Təbii fəlakətlər və ya digər ağlabatmayan və idarəolunmayan səbəblər nəticəsində baş verən hər hansı fors-major hallarında, o cümlədən internet və kompüter xətaları, telekommunikasiya və ya hər hansı digər avadanlıqların nasazlığı, elektrik enerjisinin kəsilməsi, tətillər, əmək mübahisələri, iğtişaşlar, üsyanlar, mülki iğtişaşlar, işçi qüvvəsi və ya material çatışmazlığı, yanğınlar, daşqınlar, tufanlar, partlayışlar və digər təbii fəlakətlər, müharibə, hökumət qərarları, yerli və ya xarici məhkəmələrin və ya tribunalların əmrləri, və ya üçüncü şəxslərin üzərinə düşən öhtəlikləri yerinə yetirilməməsi, daşınmanın və ya iş fəaliyyətinin hər hansı səbələ dayandırılması və ya pozulması (o cümlədən işin bərpasının dayandırılması və ya pozulması), hər hansı dövlət orqanının sifarişi ilə həyata keçirilən əməliyyat, epidemiya və ya pandemiyanın milli və ya regional yayılması hallarında bütün Qaydalarda(Sənədlərdə) qeyd olunan Alıcının mühafizəsi və təhlükəsizliyi kimi heç-bir qeydlər üzrə Silverone məsuliyyət daşımr.

5. Şərt və Müddəaların ziddiyyəti:
Bütün Rəsmi Qaydalar (Sənədlər) və Şərtlər azərbaycan dilində yazılıb və əsas qəbul olunur. Bütün Rəsmi Qaydaların (Sənədlərin) azərbaycan dili və qeyri-azərbaycan dillərində olan tərcümə formalarının arasında məzmunlarda hər hansı uyğunsuzluq olarsa, azərbaycan dilində olan versiyaya üstünlük verin.

6. Məsuliyyətdən yayınma:
Mübahisə prosedurları zamanı Promouter tərəfindən verilən qərarlar əsasında birbaşa, dolayı, şüurlu şəkildə, təsadüfi olaraq alıcıya deyən ziyana və itirilən məlumatlara görə qanunların icazə verdiyi maksimum dərəcədə Promouter alıcı qarşısında məsuliyyət daşımayacaq. “Alıcı Müdafiəsi” yalnız Satıcıların tərəfindən ola biləcək hər hansı səhlənkarlıq və ya sui-istifadə hallarına qarşı Alıcıların hüquqlarını qorumaq məqsədi daşıyır.